Firebird - usando tabelas externas (txt)

Top  Previous  Next

// usando tabelas externas

 

 

// nao esqueca que tem que configurar o firebird.conf para poder acessar o

// recurso de tabela EXTERNA

 

CREATE TABLE TB_EXT_BLOQUEIO EXTERNAL 'BLOQUEIO.TXT' (

    CPF_CNPJ CHAR (14) CHARACTER SET WIN1252 COLLATE WIN1252,

    ALINEA CHAR (2) CHARACTER SET WIN1252 COLLATE WIN1252,

    CD_RECEPTOR CHAR (2) CHARACTER SET WIN1252 COLLATE WIN1252);